2019. May 26., Sunday 22.4 °C
Ma: Evelin, Fülöp Holnap: Hella, Pelbárt

Tisztelt Szülők!

Kedves Szákszendi Lakosok!

Az elmúlt időszakban több fórumon felmerültek az iskola jövőjével kapcsolatosan olyan híresztelések, álértesülések, melyek valóságtartalmáról a terjesztők nem győződtek meg. Ezek a téves információk olyan hangulatot keltettek a községben, mellyel intézményünk jövőjét kérdőjelezték meg.

A Tatabányai Tankerületi Központ fenntartásában lévő Szákszendi Öveges József Általános Iskola a 2019/2020. tanévben is minden évfolyamon indítja osztályait, és folytatja oktató-nevelő munkáját. Ehhez a munkához kérünk minél több támogatást és együtt gondolkodást a Szülők, a település Önkormányzata, és a község valamennyi Lakója részéről.

Iskolavezetés

[ 2 napja ]

A Kisbéri Katasztrófavédelmi Őrs valamint a Komáromi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság kollégái 2019. május 30- án gyakorlat keretében vágták ki az iskola udvarán lévő több évtizedes fát, amelynek ágai elkorhadtak. A fa veszélyforrássá vált, mert a gyerekek minden szünetben kint játszanak.

A keletkezett hulladék eltakarítására társadalmi munka keretében került sor 2019. május 18-án. Köszönetemet szeretném kifejezni fáradozásukért Pintér Gábor és Pintér Szabolcs Apukának, valamint két önzetlen segítőnknek Kaluha Istvánnak és Kiss Józsefnek. Köszönet Hartmann Imrének és Hanzli Tibornak, hogy munkagépeikkel segítették ezt a nehéz munkát.  A nevelőtestületet Palotai Eszter és jómagam képviseltem.

Palotainé Papp Éva

igazgató


[ 4 napja ]

Az előző tanévben örömmel számoltunk be arról, hogy hagyományteremtő szándékkal részt vettünk Péren az Öveges József nevét viselő iskolák találkozóján.

Az idén a Zala megyei Pákáról, a professzor szülőfalujából érkezett a meghívás április 17-ére, melyet természetesen elfogadtunk.

[ 1 hónapja ]

Ebben az évben a Fenntarthatósági Témahét 2019. március 18–22. között került megrendezésre, fővédnöke Áder János köztársasági elnök volt. Iskolánk is regisztrált, hiszen Örökös Ökoiskola lévén egyetértünk a rendezvény célkitűzéseivel. A globális felmelegedés, vízhiány, csökkenő energiakészlet, klímaváltozás veszélyeztetik Földünket, ha gyorsan nem változtatunk szemléletünkön és magatartásunkon. A szemléletváltásra a gyermekek a legfogékonyabbak, épp ezért fontos, hogy már iskolás korban megismerjék a téma fontosságát és felfigyeljenek személyes érintettségükre, hiszen kis odafigyeléssel ők is sokat tehetnek a Föld védelméért.

[ 2 hónapja ]
Ebben a tanévben április 26-án emlékeztünk meg otthonunkról, a Földről. Örökös Ökoiskolaként kiemelten fontosnak tartjuk, hogy minden év áprilisában a Föld napjára emlékező programokat szervezzünk.
[ 3 hete ]

Iskolánk az idei tanévben is meghirdette 2019 április 8-ára és 9-ére a szokásos tavaszi papírgyűjtést, és április 11-ére és 12-ére az elektronikai hulladékgyűjtést,

[ 1 hónapja ]

" A vers az, amit mondani kell. "

Kányádi Sándor költőnk szavait idézem, mikor a Szákszendi Öveges József Általános Iskola által szervezett szavalóversenyről tájékoztatom a kedves olvasókat.

2019. március 27-én sok diákunk ajkán keltek életre a szebbnél szebb versek. Voltak rövidek, vidámak, humorosak, de voltak komoly, elgondolkodtató költemények is, amelyeket diákjaink nagyon szépen előadtak. 

[ 1 hónapja ]


Eseménynaptár
Gyermeknap
Helyszín: Iskola
Kapcsolat: Maninger Mariann

Legnépszerűbbek

Tanévkezdés 2018/2019. (1717)
Tájékoztató a tankönyvosztásról és a tanévnyitó ünnepélyről
Kötelező olvasmányok (1487)
Kötelező olvasmányok magyar irodalomból a felső tagozaton

Elérhetőségeink

Szákszendi Öveges József Általános Iskola

Szákszend, Száki utca 95.
+36 (34) 371-515
pappevamedia@gmail.com

A honlap tartalmáért felelős vezető:
Palotainé Papp Éva
igazgató

A honlap tartalmát szerkeszti:
Palotainé Papp Éva
pappevamedia@gmail.com