Köszöntötték a járás pedagógusait
Hír

Vastaps kísérte az óvodások népviseletbe öltözve bemutatott előadását csütörtök délután az oroszlányi járás pedagógusainak ünnepségén.

Közel százötven pedagógus és a pedagógus munkát segítő dolgozó foglalt helyet a gimnázium nagytermében, ahol elsőként Rajnai Gábor alpolgármester üdvözölte a megjelenteket, aki többek között arról szólt, hogy olyan munkatársakat köszönthet, akik a szűnni nem akaró változások időszakában képesek voltak átértékelni a régit és elsajátítani az újat. Egyre szűkülő időkeretekben voltak türelmes gondozók, tanítók, tanácsadók, figyelmes meghallgatók, tapintatos terelgetők. Követendő példát adtak és adnak önzetlen emberségből, másokra figyelésből, őszinteségből, becsületességből. Szorgalmukkal, kötelességteljesítésükkel, igényességükkel, céltudatosságukkal és kollegialitásukkal mutattak példát, hívatásukat, hitvallásukat gyakorolták, küldetést teljesítettek.

- Mindennapjaik része az erőfeszítés, a kudarc és a siker, legnagyobb feladatuk pedig a szeretettel szeretetre nevelés, a tudás átadása és a tudásvágy felébresztése, valamint a követésre méltó, pozitív példa nyújtása. Egy jókor, jól megfogalmazott mondat, cselekedet, egy mosoly, ölelés, őszinte érdeklődés, meghallgatás a gyermek egész életére szóló hatást gyakorolhat – fogalmazott az alpolgármester.

Biró Mónika, a tankerület vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy pedagógus munkájának gyümölcse sokszor évek, évtizedek múlva érik be, aki nem csak tanár, hanem nevelő is, sokak szemében példa, példakép. A mindennapi nevelő-oktató munka nem a rutin tevékenységek közé tartozik, hiszen egy tanítási nap sem egyezik meg az előzővel. Ez a gyermekekkel való foglalkozás sajátossága. Az elmúlt három évben az előző évekhez képest is még nagyobb léptékű változások történtek a közoktatás területén. Az új rendszer kialakítása sok türelmet és rengeteg munkát kíván valamennyi részvevőtől.

A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ járási irányítója ismertette a statisztikai adatokat, és szólt a hiányosságokról is: a most befejeződő tanévben 2380 diák tanult a járás iskoláiban (ez intézményeknél eltérően 3-8 %-os csökkenést jelent az előző tanévhez képest). 290 közalkalmazotti álláshely biztosítja a feladatellátást, és 5 tankerületi munkatárs segíti az iskolákban folyó munkát. A KLIK éves éves költségvetése meghaladja az 1,5 Mrd Ft-ot.

Az összes iskolára vetítve 80 %-os a hölgyek aránya, és bár a korábbi évekhez képest több pályakezdő állt munkába, az átlagéletkor minden intézménynél még így is 45 év felett van.

Gondot jelent még mindig a 22-26, a 32 óra kérdése, a túlzott adminisztráció, az adatszolgáltatás, a jogkörök változása, és 2015-ben a rapszodikus finanszírozás, valamint az, hogy a betöltetlen álláshelyek miatt magas a megbízási szerződések, a túlórák száma.

Az ünnepségen elismerő oklevéllel köszöntötték a járási oktatásügy kiemelkedő személyiségeit.

PEDAGÓGUSNAP 2016.
Elismerő oklevél

Szákszendi Öveges József Általános Iskola

  • Horváthné Stier Katalin
  • Varga Józsefné
2016. June 07., 06:29