Projektzáró az Övegesben
Hír

- A gyerekeket már kicsi koruktól kezdve környezettudatosságra szükséges és kell nevelni, amit az iskola tovább visz. Intézményünk az általa felépített értékek mellett kívánja ezt a célt szolgálni.

Az 1960-as évek elejétől folyik a falak közt oktatás, és már akkor ki-ki az érdeklődési körének megfelelően vehetett részt málnatermesztő, galamb-tenyésztő, méhész szakkörökön. 2003-ban kapcsolódtunk első alkalommal az ÖKOISKOLAI programhoz, majd három egymást követő hároméves ciklus után nyertük el az örökös ÖKOISKOLA címet, ami az intézményben folyó munka elismerésén túl, számos kötelezettséggel és mindennapi feladattal jár. Igyekszünk iskolánk névadójának, Öveges professzornak szellemiségét is továbbörökíteni – ezekkel a gondolatokkal köszöntötte a keddi projektzáró rendezvényen megjelenteket Palotainé Papp Éva igazgató, akik között ott volt többek mellett László Kálmán polgármester, Biró Mónika tankerületi vezető, Székely Antal Oroszlány képviselőtestületének Művelődési, Oktatási és Sportbizottság elnöke, a partnertelepülés, Tardoskedd községi előjárója, Tóth Marián, valamint a szlovákiai falu Szemerényi Károly Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskolájának együttműködő diákjai, és pedagógusai.

A matematikai, a természettudományos, a technikai, digitális, valamint a szakmatanuláshoz szükséges kompetenciák erősítése a köznevelési intézményekben címmel hirdették meg 2015-ben azt a pályázatot, amire a szákszendi Öveges József iskola is beadta projekttervét. „A hétmérföldes csizma és az ökológiai lábnyom” című témára 1 millió forintot nyertek.

A program célja a tehetséges tanulók természettudományos, technikai, digitális kompetenciáinak erősítése volt, hiszen témája közvetlenül kapcsolódott a fizika, kémia, természetismeret tárgyakhoz. A megcélzott területek széles látókört és kreativitást igényelnek. Általános felfedezési tapasztalatokat nyújtanak, komplex tehetséggondozásra nyílik lehetőség, melybe az alsós és felsős diákok egyaránt részt vettek. A műhelymunkák során minden csoport a korosztályának megfelelő feladatokat kapott.

Kiemelt feladat volt a tanulók környezettudatos szemléletének kialakítása, a hardver- és szoftvereszközök alkalmazása ezen tevékenységek során. A fiatalok emellett megismerkedtek más ország kultúrájával, kommunikáltak ott élő kortársaikkal. Ismereteket szereztek a közlekedés fejlődéséről, ökológiai hatásairól, a környezetszennyezés problémáinak megoldási lehetőségeiről. Végül olyan ajánlásokat fogalmaztak meg a környezet védelme érdekében, amelyeket meg is tudnak valósítani.

2016. June 07., 06:24