Hírek az általános iskolai beiratkozásról
Hír
Az Nemzeti közoktatási törvény 50.§ (7) bekezdése alapján. Az általános iskola első évfolyamára a tanköteles tanulókat: 2021. április 15-16-án kell beíratni.

A tankötelezettség alóli felmentés eljárásrendje: 

Az Oktatási Hivatal a szülő kérésére egy évre felmentést engedélyezhet a tankötelezettség megkezdése alól. A kérelmet minden év legkésőbb január 15-ig kell benyújtani az Oktatási Hivatalhoz. A benyújtási határidő elmulasztása jogvesztő.

Új rendelkezés, hogy a szakértői bizottság az adott tanév szeptember 1. és január 15. napja között elvégzett vizsgálatainál, az 5. életévüket betöltött, de 6 évesnél fiatalabb SNI vagy BTMN küzdő gyermekek esetében a szakértői véleménynek tartalmaznia kell a tankötelezettség teljesítésére vonatkozó javaslatot.

Középfokú iskolai beiratkozás:2021. június 22-24. 


Palotainé Papp Éva

igazgató


2021. February 21., 16:32