A járványügyi protokoll iskolánkban
Hír

Tájékoztatjuk a tisztelt szülőket, tanulóinkat, hogy a járványügyi helyzet miatt az alábbi óvintézkedéseket hoztuk:

1. Be- és kilépés az iskola épületébe

A járványhelyzetre való tekintetettel kiemelten kérjük, hogy a tanulók CSAK 15 perccel a tanítás megkezdése előtt érkezzenek az iskolába. (7,45)

A tanulók a főbejáratot fogják használni ki- és belépéskor. A Kormány döntése értelmében a köznevelési intézményekben 2020. október 1 -jétől kötelező a foglalkoztatottak és a gyermekek, tanulók testhőmérsékletének mérése. Az intézményben foglalkoztatott személy csak akkor mehet az intézménybe, ha az érkezéskor mért testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket (37,8 fokot). A kiskorú tanulót, gyermeket pedig ezt meghaladó testhőmérséklet esetén el kell különíteni és értesíteni kell a szülőt vagy gondviselőt. A hőmérséklet mérése megérkezéskor a főbejáratnál történik. Aki kerékpárral érkezik, a mérés után lerakhatja azt a tárolónál.

Azon tanulók, akiknek a szülője az osztályfőnöknek előre jelzi, hogy 7,00 -7,30 között érkezik, az aulában várakoznak kellő távolságot tartva egymástól.

A tanulók az iskola épületét csak az utolsó tanítási órájuk után hagyhatják el.

A SZÜLŐK AZ ISKOLA ÉPÜLETÉBE NEM LÉPHETNEK BE (hivatalos ügyintézés előzetes telefonos egyeztetés alapján lehetséges!)

2. Étkezés

A reggelit és az ebédet két csoportban fogyasztják el a tanulók az ebédlőben is ügyelve a kellő távolság betartásával.

A reggelit az 1. és 2. osztályosok az 1. szünetben, a nagyobbak a 2. szünetben fogyasztják el.

Ebédelésre az 5. és a 6. óra után kerül sor ugyanilyen elosztásban.

3. Kapcsolattartás az iskolával

A szülői értekezletek online kerülnek megtartásra, kivéve az 1. osztályt.

A tanulóval kapcsolatos kéréseket, kérdéseket telefonon vagy online formában lehet megbeszélni az osztályfőnökkel, szaktanárokkal, igazgatóval. 

Tisztelt Szülők!

Az EMMI által kiküldött intézkedési terv alapján felhívjuk a figyelmüket a következőkre, melyek megerősítik, kiegészítik az intézményi eljárásrendünkben foglaltakat!

FONTOS SZABÁLYOZÁSOK!

1. hiányzások igazolása: 

• betegség és nem előzetes szülői kikérő esetén - csak orvosi/kórházi igazolást fogadhatunk el!

• házi karantén esetén - járványügyi hatóság határozata szükséges!

• szülői kérelemre hiányzás - egy tanévben 3  nap esetén nyilatkozat kitöltendő a szülő által

2. szülő, kísérő nem léphet be az iskolába csak az intézményvezető előzetes engedélyével, időpont egyeztetése után. (kivéve szülői értekezlet)

3. Az első félévben nem kerül megszervezésre az úszásoktatás. A testnevelés órákat az iskola udvarán/ közeli játszótéren tartjuk. Kérjük melegítőt hozzanak magukkal a tanulók!

4. Az étkezéseket a korábbi tervben foglaltak szerint fokozott figyelemmel szervezzük.

5. Kérjük a tantermen kívül a közösségi terekben, szociális helyiségekben a felső tagozaton a maszk viselését!

Köszönjük a szülők együttműködését, pozitív hozzáállását!

Vigyázzunk egymásra, gyermekeinkre és magunkra!

                                                                                                                           Tisztelettel: 


Palotainé Papp Éva
intézményvezető

2020. September 09., 13:29