Köszönetnyilvánítás
Hír

A Kisbéri Katasztrófavédelmi Őrs valamint a Komáromi Hivatásos Tűzoltóparancsnokság kollégái 2019. május 30- án gyakorlat keretében vágták ki az iskola udvarán lévő több évtizedes fát, amelynek ágai elkorhadtak. A fa veszélyforrássá vált, mert a gyerekek minden szünetben kint játszanak.

A keletkezett hulladék eltakarítására társadalmi munka keretében került sor 2019. május 18-án. Köszönetemet szeretném kifejezni fáradozásukért Pintér Gábor és Pintér Szabolcs Apukának, valamint két önzetlen segítőnknek Kaluha Istvánnak és Kiss Józsefnek. Köszönet Hartmann Imrének és Hanzli Tibornak, hogy munkagépeikkel segítették ezt a nehéz munkát.  A nevelőtestületet Palotai Eszter és jómagam képviseltem.

Palotainé Papp Éva

igazgató


2019. May 21., 13:30