Digitális témahét 2019
Hír

Iskolánk ebben a tanévben részt vett a „Digitális Témahét” programon 2019. április 8-12. között.

A Digitális Témahét fő célja a digitális pedagógia módszertanának népszerűsítése és elterjesztése a köznevelésben. A program fontos törekvése, hogy a digitáliskompetencia-fejlesztés az informatikaórán túl kiterjedjen más tantárgyakra is. A részt vevő pedagógusok és diákok változatos és kreatív iskolai projektek keretében fejleszthetik képességeiket technológiával támogatott tanulás során.” (forrás: http://digitalistemahet.hu/temahetrol)

A 7-8. osztályosok foglalkozásának célja az online biztonság alapvető szempontjainak tudatosítása volt. Két meghatározó témát jártunk körül: a személyes adatok védelme és az online személyiség, online hírnév. Osztályfőnöki órán részletesen foglalkoztak a hetedikesek az álhírek terjedésével, és beszéltek arról, hogyan lehet használni és kihasználni a közösségi médiát.

Az alsósok foglalkozásának témája az internet használatának előnyei, veszélyei volt. Ennek kapcsán településünkre kerestek rá, majd annak állatvilágára, és megismerkedve a Paint alapjaival, rajzokat készítettek .

ÖKO-iskola lévén nagy hangsúlyt fektetünk környezetünk védelmére a tanórákon, és azokon kívül is. Ezen a héten eredményes elektronikai hulladékgyűjtést szerveztünk. Nagy hangsúlyt fektetünk a természet és a technika világának egyensúlyban tartására.

Szöveg, kép:  Horváthné Stier Katalin

Kép: Mondics Natália, Csonka Zoltán


2019. April 21., 02:29