Beíratás 2019.
Hír

ÚJ LEHETŐSÉG az online regisztrációs felület! További részletek...

Online regisztrációs felület: https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

 

Előzetes regisztráció keretében a fenti weboldalon beküldheti a Szülő a gyermek adatait az általános iskolába, amely eredményeképpen jelentősen csökken az ügyintézés ideje.

A beiratkozás napján a megjelenés kötelező, ekkor történik meg a hivatalos okmányon lévő adatok ellenőrzése, és a kötelező dokumentumok benyújtása.

 

A beiratkozás napján az általános iskolában bemutatandó dokumentumok:

-         A gyermek nevére kiállított személyi azonosító.

-         A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány.

-         Az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás.

·           óvodai szakvélemény;

·           járási szakértői bizottság szakértői véleménye;

·           sajátos nevelési igényű gyermekek esetében a Szakértői Bizottság szakértői véleménye.

-         Nyilatkozat az életvitelszerű lakcímről.

-     Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan, amelyre a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – „A szülői felügyelet gyakorlása” – előírásai az irányadók.

2019. March 08., 21:24