Beíratás
Hír

FELHÍVÁS

A Tatabányai Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra


Értesítjük a tisztelt szülőket, hogy a 2018/2019. tanévre történő általános iskolai beíratásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2018. április 12. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig

2018. április 13. (péntek) 8.00 órától 18.00 óráig

Tanköteles korú gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

Az első évfolyamra történő beíratáskor be kell mutatni:

·      a gyermek születési anyakönyvi kivonatát vagy személyazonosító igazolványát,

·      a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát) és TAJ kártyát

·      a gyermek óvodai szakvéleményét és a Pedagógiai Szakszolgálat által kibocsátott szakértői véleményt amennyiben rendelkezés áll,

·      a nyilatkozatot a felügyeleti jog gyakorlásáról valamint a szülő(k) személyazonosító igazolványát.

A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni. A felülbírálati kérelmet a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója részére kell címezni (2800 Tatabánya, Győri út 29.), és az elutasító határozatot kiadó intézmény igazgatójához kell benyújtani.

A tankötelezettség külföldön történő teljesítését a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes Járási Hivatal felé kell jelezni.

Vereckei Judit
tankerületi igazgató 


2018. March 19., 19:18