Beiratkozás
Hír

A Tatabányai Tankerületi Központ fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra


Értesítjük a tisztelt szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beíratásra az alábbi időpontokban kerül sor:

2017. április 20. (csütörtök) 8.00 órától 19.00 óráig

2017. április 21. (péntek) 8.00 órától 18.00 óráig

Tanköteles korú gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.

 

Az első évfolyamra történő beíratáskor be kell mutatni:

 

·      a gyermek születési anyakönyvi kivonatát vagy személyazonosító igazolványát

 

·      a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt (lakcímkártyát)

 

·      a gyermek óvodai szakvéleményét vagy a Pedagógiai Szakszolgálat által kibocsájtott szakértői véleményt az iskolába lépéshez szükséges fejlettség eléréséről

 

·      a nyilatkozatot a felügyeleti jog gyakorlásáról valamint a szülő(k) személyazonosító igazolványát

 

Elementary SchoolA felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni. A felülbírálati kérelmet a Tatabányai Tankerületi Központ igazgatója részére kell címezni, és az elutasító határozatot kiadó intézmény igazgatójához kell benyújtani.

A tankötelezettség külföldön történő teljesítését a lakóhely, ennek hiányában tartózkodási hely szerint illetékes Járási Hivatal felé kell jelezni.


                               Vereckei Judit

tankerületi igazgató  • Hirdetmény

  • 2017. March 20., 13:37