Az 1848-49-es forradalomra és szabadságharcra emlékeztünk
Hír

A faluház nagytermében emlékezett a község apraja-nagyja a 169 évvel ezelőtti eseményekre.

"Föltámadott a tenger,

A népek tengere;

Ijesztve eget-földet,

Szilaj hullámokat vet rémítő ereje…"

írta Petőfi 1848 március végén.

Azokra a történésekre emlékeztünk, amikor az első tavaszi sorsfordulón a fény végigpásztázta Európát, s amikor Pestre ért, felébresztette a szunnyadó lángot, mely erőt adott hazánknak megvívni harcát a császár és a múlt ellen. Nemzetünk életében olyan történelmi sorsfordulók egyike volt ez a nap, amelynek által többnek és igazabbnak tudjuk magunkat, érezzük egy közösség törvényszerű összetartozását, s magunk mögött tudjuk azt a szellemi erőt, amit Széchenyi, Kossuth, Petőfi, Arany, Vasvári, Táncsics és Jókai életműve jelent a magyarságnak. Ezeket a történelmi pillanatokat idézte fel a Szákszendi Öveges József Általános Iskola 6. osztályos tanulóinak ünnepi műsora.

Polgármester úr ünnepi beszédében megfogalmazta, hogy a nemzeti lét abban nyilvánul meg, hogy vannak olyan kortól, nemtől, társadalmi helyzettől, hitvallástól független, kétségbevonhatatlan értékeink, melyek ismerete az egész magyarságot eggyé kovácsolják. Ezután a Magyarock Dalszínház művészeinek előadását hallhattuk. 

2017. March 16., 13:29